Miesiąc: czerwiec 2021

on

Zamiatarki umożliwiają skuteczne usuwanie piachu, kurzu, odpadków i innych nieczystości na większych przestrzeniach za pomocą zespołu szczotek, które kierują brudy do urządzenia ssącego. Do tego wybrane maszyny mogą także myć nawierzchnie oraz spryskiwać czyszczony teren, co zmniejsza ryzyko pylenia. Brak przestojów w pracy oraz zachowanie wysokiej skuteczności zależy od tego, czy użytkownik będzie miał dostęp do części zamiennych. Które z nich dobrze mieć w garażu?

on

Nie da się ukryć, że zamiatarka to niezwykle przydatna maszyna komunalna. Chodniki, ulice i ścieżki rowerowe, którymi poruszamy się na co dzień, muszą nadawać się do użytku. Jeżeli coś blokuje ich przejezdność, nie jest to niewątpliwie korzystny stan. Dlatego instytucje, które są odpowiedzialne za utrzymanie czystości w danej okolicy, prędzej czy później muszą rozważyć, czy zdecydować się na zakup zamiatarki, czy też na jej wynajęcie.

on

Maszyny komunalne są niezwykle przydatnymi urządzeniami. Pozwalają one porządkować przestrzeń i przyczyniają się do poprawy stanu środowiska. Do czynności, które można wykonywać za pomocą maszyn komunalnych, należy między innymi odśnieżanie, konserwacja chodników, ulic i terenów zielonych, oczyszczanie czy sprzątanie. Tak szerokiego spektrum działań nie da się jednak wykonywać tylko i wyłącznie jedną maszyną. Do zróżnicowanych usług potrzeba wielu rodzajów urządzeń. Dlatego też w obrębie maszyn komunalnych wyszczególnia się pewne ich typy.