Czy kierowca samochodów komunalnych musi posiadać specjalne uprawnienia?

Możliwość prowadzenia pojazdów uzależniona jest od ukończenia kursu prawa jazdy i zdania egzaminów teoretycznego i praktycznego. Obowiązek posiadania prawa jazdy dotyczy wszystkich kierowców, w tym również kierowców samochodów komunalnych. W tym przypadku należy jednak ukończyć kurs i zdać egzaminy na prawo jazdy określonej kategorii. Jaka kategoria prawa jazdy uprawnia do prowadzenia samochodów komunalnych i czy oprócz tego dokumentu wymagane są jeszcze inne uprawnienia? Na te pytania odpowiedzi udzielamy poniżej.

Kto może zostać kierowcą samochodów komunalnych?

Kierowcą samochodów komunalnych może zostać osoba, która ma prawo jazdy kategorii C, uprawniające do prowadzenia pojazdów o całkowitej masie nieprzekraczającej 3,5 tony. Aby zapisać się na taki kurs, trzeba mieć skończone 21 lat. Oprócz tego należy też mieć ważne prawo jazdy kategorii B. Samochody komunalne w Wielkopolsce i na terenie całego kraju mogą prowadzić wyłącznie osoby, które nie mają orzeczonego zakazu wykonywania zawodu kierowcy. W przeciwnym razie nawet posiadanie wszystkich koniecznych uprawnień nie daje możliwości prowadzenia pojazdów komunalnych. Ponadto przyszli kierowcy śmieciarek muszą też przy zatrudnieniu okazać aktualne badania lekarskie wraz z badaniami psychotechnicznymi.

Badania psychotechniczne weryfikują zdolność do pracy na podstawie osobowości kierowcy, jego zdolności intelektualnych oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej. Poza tym, osoby, które chcą pracować w tym zawodzie, muszą też ukończyć specjalny kurs kwalifikacyjny w zakresie przewozu rzeczy. Aby uzyskać zaświadczenie potwierdzające kwalifikację zawodową, trzeba odbyć szkolenie zarówno z części teoretycznej, jak i specjalistycznej dla danej kategorii prawa jazdy. Każda z części kończy się egzaminem. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku kierowca otrzymuje certyfikat, a do jego prawa jazdy wpisane zostają informacje o ukończeniu kursu wraz z datą jego ważności. W niektórych przypadkach do uprawniania zawodu kierowcy pojazdów komunalnych wymagane jest też posiadanie uprawnień na HDS.