Gdzie wywożone są nieczystości komunalne?

Każdego dnia w gospodarstwach domowych produkowane są niezliczone ilości śmieci. Odbiorem takich odpadów zwanych odpadami komunalnymi lub bytowymi zajmują się gminy. Rzadko kiedy jednak zastanawiamy się nad tym, co rzeczywiście dzieje się ze śmieciami, które trafiają do naszych koszy. Kiedyś odpady komunalne lądowały głównie na wysypiskach, dziś natomiast szczególną wagę przywiązuje się do ich ponownego przetwarzania. Gdzie zatem wywożone są nieczystości odbierane z naszych domów?

Odpady komunalne – co dzieje się z nimi po odbiorze?

Odpady, które są odbierane przez firmy specjalizujące się w wywozie nieczystości komunalnych, przewozi się do regionalnych zakładów zajmujących się ich przetwarzaniem. Śmieci transportowane w specjalistycznych samochodach komunalnych, takich, jakie nasza firma oferuje w Wielkopolsce, w pierwszej kolejności trafiają do punktów selekcji. Dzieje się tak zwykle niezależnie od tego, czy są posegregowane, czy nie. W sortowniach dokładnie się je waży i selekcjonuje po raz pierwszy lub kolejny (jeśli mowa o tych wstępnie posegregowanych w domach). Taka selekcja w większości jest zautomatyzowana, niemniej zdarza się, że na pierwszych etapach wykonuje się ją ręcznie.

Selekcja odpadów wcześniej posegregowanych jest prostsza i pozwala na odzyskanie znacznie większej ilości wartościowych surowców wtórnych w porównaniu do selekcji odpadów zmieszanych. W tym drugim przypadku ze względu na liczne zanieczyszczenia odsetek odpadów, które nadadzą się do recyklingu, jest stosunkowo niewielki. Znaczną część odpadów zmieszanych wykorzystuje się zatem do produkcji alternatywnego paliwa bądź przeznacza do utylizacji. Posegregowane odpady z kolei po selekcji są oczyszczane, a następnie poddawane procesom, które mają na celu ich przetworzenie.