Jak dbać o samochody komunalne?

Samochody komunalne to pojazdy do zadań specjalnych. Śmieciarki, zamiatarki i inne pojazdy, z których korzystają firmy zajmujące się wywózką odpadów, niemalże każdego dnia pokonują kilkadziesiąt kilometrów. Codzienny przewóz kilku ton śmieci wymaga odpowiedniej sprawności auta. Co więcej, poza stanem technicznym samochodów komunalnych znaczenie ma również systematyczne ich czyszczenie i dezynfekowanie, które pozwala zapobiec rozprzestrzenianiu się groźnych związków i czynników chorobotwórczych. O tym, jak dbać o samochody komunalne, by mimo intensywnej eksploatacji funkcjonowały niezawodnie, piszemy w dalszej części artykułu.

Regularny serwis – czy to wystarczy?

Sprawność samochodów komunalnych ma znaczenie dla utrzymania porządku w miastach i na wsiach. W przypadku, gdy dojdzie do awarii, przestój w odbiorze odpadów może mieć przykre konsekwencje, nie tylko estetyczne. Ważne jest zatem to, by pojazdy komunalne poddawać regularnym przeglądom. Systematyczny serwis pozwala uniknąć awarii, które wykluczają pojazd z użytku i narażają właścicieli firm na duże straty finansowe. Ponadto, oddając pojazd do serwisu, na bieżąco wymienia się zużyte części do śmieciarek oraz naprawia usterki, które mogłyby w przyszłości przerodzić się w poważne awarie. Najlepszym rozwiązaniem jest podpisanie stałej umowy serwisowej, która obejmuje cykliczne przeglądy oraz naprawy nieplanowanych awarii od ręki.

Stała usługa serwisowa znajduje się w ofercie naszej firmy Ecocars. W jej ramach zapewniamy terminowe przeglądy co pół roku, naprawy bieżące oraz dostęp do aut zastępczych w przypadku wykluczenia pojazdu z użytku. Ponadto poza usługą serwisową oferujemy niezależne zabudowy do mycia i dezynfekowania pojemników, które można zamontować na dowolnym typie podwozia. Taki sprzęt zapewnia czystość, a nadto zapobiega rozprzestrzenianiu się szkodliwych związków. Warto przy tym wspomnieć, że poza serwisem samochodów komunalnych to właśnie czyszczenie i dezynfekcja zarówno pojemników, jak i skrzyń ładunkowych odgrywa kluczową rolę dla bezpieczeństwa pracowników, a także żywotności poszczególnych części pojazdów.