Jakie rodzaje maszyn komunalnych wyróżniamy?

Maszyny komunalne są niezwykle przydatnymi urządzeniami. Pozwalają one porządkować przestrzeń i przyczyniają się do poprawy stanu środowiska. Do czynności, które można wykonywać za pomocą maszyn komunalnych, należy między innymi odśnieżanie, konserwacja chodników, ulic i terenów zielonych, oczyszczanie czy sprzątanie. Tak szerokiego spektrum działań nie da się jednak wykonywać tylko i wyłącznie jedną maszyną. Do zróżnicowanych usług potrzeba wielu rodzajów urządzeń. Dlatego też w obrębie maszyn komunalnych wyszczególnia się pewne ich typy.

Typ maszyny a rodzaj pracy

Każdy z rodzajów maszyn komunalnych przyporządkowany jest do określonej pracy. I tak na przykład do sprzątania służą zamiatarki. Z kolei w wykonywaniu działań potrzebnych zimą wyspecjalizowane są pługi oraz rozsiewacze. Zadaniem tych pierwszych jest odśnieżanie dróg i chodników, natomiast drugie służą do sypania piasku i soli, co ma na celu zmniejszać poślizg. Kiedy zaś kończy się zima i spod warstw śniegu zaczyna wyrastać trawa, maszynami komunalnymi, które najbardziej się przydają, są kosiarki. Dzięki nim da się utrzymywać miejskie trawniki w należytym stanie, sprawiając, że stają się one chętnie uczęszczanymi miejscami pobytu i wypoczynku.

Wiadomo oczywiście, że w parkach czy na polanach należy dbać o czystość i nie śmiecić. Nie wszyscy jednak respektują tę zasadę, a do tego dokłada się również również nieporządek, który powstaje samoczynnie wskutek upływającego czasu. Dlatego też niezwykle istotnymi maszynami komunalnymi są te, które wykonują takie czynności jak zbieranie, przetwarzanie oraz segregacja odpadów. Nie tylko oczyszczają one określone tereny ze śmieci, lecz także zajmują się dalszą obróbką i stwarzają możliwość recyklingu.

Nie można również zapominać o maszynach komunalnych, którymi są pompy do cieczy. Służą one do wykonywania wielu prac związanych z melioracją. Przydają się zarówno do obsługi szamb, jak i wszelkich innych zbiorników czy nawet zalanych mieszkań.