Jakie samochody nadają się do wywozu śmieci?

Do wywozu śmieci wykorzystuje się pojazdy specjalne, które najogólniej określa się mianem śmieciarek. Śmieciarki to nic innego jak samochody ciężarowe, które zostały przystosowane do wywózki odpadów poprzez montaż urządzeń załadunkowych oraz zgniatarek. Urządzenia załadunkowe umożliwiają podnoszenie i wysypywanie śmieci do skrzyni ładunkowej. Są obsługiwane automatycznie, przez co wysiłek pracowników jest ograniczony do minimum. Zgniatarki z kolei ściskają odpady, dzięki czemu więcej zmieści się ich w skrzyni. Wyróżnić można kilka rodzajów śmieciarek. Ich modele przedstawiamy w dalszej części artykułu.

Jakie są podstawowe rodzaje śmieciarek?

Samochody komunalne przystosowane do wywózki odpadów można podzielić ze względu na ich zastosowanie oraz konstrukcję. Podstawowa klasyfikacja obejmuje śmieciarki jedno- lub wielokomorowe. Te pierwsze przystosowane są do wywózki jednego rodzaju nieczystości np. odpadów zamieszanych czy szkła. Jednym z takich pojazdów jest np. SCANIA P250. Te drugie z kolei wyposażone są w więcej niż jedną komorę wrzutu. Najczęściej mają dwie oddzielne komory, do których mogą trafiać dwie frakcje nieczystości jednocześnie. W ten sposób podczas jednego transportu zabiera się przynajmniej dwa rodzaje odpadów bez konieczności wykonywania dodatkowych kursów.

Śmieciarki wielokomorowe najczęściej przystosowane są do odbioru odpadów posegregowanych, w tym również bioodpadów. Przykładem takiego pojazdu jest m.in. dwukomorowa SCANIA P310. Oprócz śmieciarek jedno- lub wielokomorowych do wywózki odpadów wykorzystuje się również tzw. śmieciarki „myjki”. Takie pojazdy nie tylko zbierają odpady z pojemników, ale także myją opróżnione kosze. Taką możliwość daje wyposażenie ich w specjalne myjki, które montuje się bezpośrednio w samochodach ciężarowych. Poza nimi śmieci przewozi się też hakowcami oraz bramowcami. Tego rodzaju pojazdy znajdują zastosowanie głównie przy transporcie odpadów w kontenerach. Innym rodzajem samochodów komunalnych są też pojazdy asenizacyjne, które służą do przewozu nieczystości ciekłych.